Рейтинг вищих навчальних закладів Республіки Польщі

1. Uniwersytet Jagielloński

1. Uniwersytet Warszawski

3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

4.Uniwersytet Wrocławski

5.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6.Uniwersytet Łódzki

7.Uniwersytet Gdański

8.Uniwersytet Śląski w Katowicach

9.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

1. Politechnika Warszawska

1. Politechnika Wrocławska

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

3.Politechnika Łódzka

4.Politechnika Poznańska

5.Politechnika Gdańska

6.Politechnika Śląska

7.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

8.Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

9.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10.Politechnika Lubelska

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

4.Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5.Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

6.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

3. APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Comments